Partnerzy

   

UM

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Związek Śląskich RolnikówKZPR

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku


KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Agencja Nieruchomości Rolnej

Agencja Nieruchomości Rolnych


ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w OpoluARR

Agencja Rynku Rolnego

UP

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


PIP
Okręgowa Inspekcja Pracy w OpoluOODR
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie


UG
Urząd Gminy w Łambinowicach

 

Bank Spółdzielczy Leśnica

Bank Spółdzielczy w Leśnicy

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie BrzeskimZwiązek Śląskich Kobiet WiejskichIzba Rolnicza w Opolu

 

Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle

 

Muzeum Wsi Opolskiej

Wszelkie prawa zastrzeżone © OZRIOS 2009-2016

CMS Web design - Tworzenie stron www