W dniu 25 października 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych zorganizował Kongres "Kobiety zmieniają Polską Wieś". Impreza z okazji jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich w ramach umowy o współpracy została wsparta organizacyjnie i finansowo przez Samorząd Województwa Opolskiego.
Do udziału w naszej imprezie zostali zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, agencje rolnicze oraz organizacje, związki i instytucje działające na rzecz polskiego rolnictwa a przede wszystkim członkinie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie całego województwa.
Głównym celem organizacji tego wydarzenia było uhonorowanie dotychczasowej długoletniej działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale również promocja aktywnych i przedsiębiorczych kobiet działających na obszarach wiejskich województwa opolskiego poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców.
W trakcie kongresu dr inż. Piotr Bębenek z Politechniki Opolskiej wygłosił referat pt. „KGW” jako rozpoznawalna marka – wykorzystanie magnetyzmu marki w budowaniu nowych relacji z otoczeniem podkreślając, że Koła Gospodyń Wiejskich to silna i rozpoznawalna marka potrzebująca nowoczesnych sposobów promowania dorobku swojej działalności.
Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła wręczył 6 Kołom Gospodyń Wiejskich Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Odznakę otrzymały: Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Krośnicy, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Lubrzy, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich MAK w Makowicach oraz Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowej.
Natomiast w imieniu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych Pani Prezes Danuta Bajak wręczyła najaktywniejszym organizacjom statuetki “SUPER KOŁO”, które otrzymały Koła z: Charbielina, Domaszkowic, Kamienicy, Kazimierza, Kępnicy, Maciejowic, Nowego Lasu, Piątkowic, Racławic Śląskich, Zawiszyc. Statuetkami uhonorowanych zostało również 7 Przewodniczących Kół otrzymały tytuł „SUPER SZEFOWEJ”. Z wniosku poszczególnych organizacji członkowskich Związek docenił również 18 Pań, które otrzymały specjalne statuetki w podziękowaniu za długoletnią pracę i szczególne zaangażowanie na rzecz swojego Koła.
Kongres zgromadził ok. 600 osobową widownię, która mogła podziwiać prezentację dorobku 30 Kół, wystawę kolekcji lalek z różnych stron świata, występy zespołów wokalnych i tanecznych działających przez Kołach, pokazy tradycyjnego kiszenia kapusty jak również wziąć udział w quizie wiedzy o działalności KGW.
Na zakończenie imprezy wielu gości zaproszonych złożyło na ręce Pani Danuty Bajak - Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę życząc by kolejne pokolenia kultywowały piękną tradycję działalności w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Organizacja Kongresu była doskonałą okazją do wyeksponowania wartości opolskiej tradycji, poprzez prezentację regionalnych zespołów ludowych działających na obszarach wiejskich województwa opolskiego z ich różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności oraz bogatej oferty lokalnych wyrobów kulinarnych i rękodzieła.
Ze swoje strony chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszego kongresu.
Szczególne słowa uznania kierujemy do firm oraz instytucji, które wsparły nas rzeczowo lub organizacyjnie, a są to:
Okręgowa Spółdzielnie Mleczarska w Prudniku,
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie,
• Polskie Młyny SA,
• Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu,
• Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna,
• BCH Chwaliński – Salon samochodowy marki FORD,
• Izba Rolnicza w Opolu,
• Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
.

Wszelkie prawa zastrzeżone © OZRIOS 2009-2016

CMS Web design - Tworzenie stron www