Aby zarejestrować w Opolskim Związku Rolników i Organizacji Społecznych nowe Koło Gospodyń Wiejskich należy:

1. zwołać walne zebranie ( koło musi zrzeszać minimum 10 kobiet),

2. przyjąć uchwałą nowy regulamin,

3. wybrać Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,

4. przyjąć uchwałą m. in. wysokość składek, kierunki działalności na okres kadencji organów,

5. przesłać do Związku pisemny wniosek o rejestrację KGW wraz zatwierdzonym regulaminem w dwóch egzemplarzach, ankietą oraz kopią protokołu z zebrania i listą obecności.

Po zatwierdzeniu jeden egzemplarz regulaminu z adnotacją o jego rejestracji zostanie zwrócony i wraz z kopią umowy na wynajęcie/użyczenie lokalu na siedzibę Koła należy uzyskać w Urzędzie Statystycznym nr REGON, następnie w Urzędzie Skarbowym nr NIP.

Załączniki:

  1. Regulamin.doc
  2. ANKIETA.doc
  3. Informacja.doc

Wszelkie prawa zastrzeżone © OZRIOS 2009-2016

CMS Web design - Tworzenie stron www