VI Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W dniu 25 października 2017 roku Opolski Związek Rolników o Organizacji Społecznych zorganizował już po raz szósty Opolski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem imprezy była promocja Samodzielnych Kół Gospodyń Wiejskich jako inspiratorów nawiązywania więzi międzypokoleniowych oraz kultywowania tradycji obszarów wiejskich. Wydarzenie patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych zrealizował operację na podstawie umowy nr R.U.DOW/IV.042.2.4/2017 z dnia 12.07.2017 roku w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

Ze względu na fakt, że w Turnieju uczestniczyło aż 10 drużyn SKGW został podzielony na dwa etapy. W I etapie drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach:
1. Produkt kulinarny – „Potrawa z przydomowej zagrody” oraz „Nasza słodka specjalność”.
2. Rękodzieło artystyczne – Suknia z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych.
3. Konkurencja sprawnościowa – ubijanie białek na czas.

Zmagania turniejowe oceniała Komisja konkursowa w składzie:
Elżbieta Oficjalska – Muzeum Wsi Opolskiej,
Katarzyna Beleć – Izba Rolnicza,
Marta Tarczyńska – Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce,
Magdalena Kołtun – Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia,
Marek Wróbel – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Po zakończeniu I etapu Komisja konkursowa po podliczeniu punktów zakwalifikowała do II etapu następujące Koła (w kolejności alfabetycznej): Chróścina, Chrzelice, Karłowice, Nowa Cerkwia i Prusinowice.
Drugi etap przewidywał dwie konkurencje: występ taneczny – w dowolnym tańcu regionalnym lub kulturowo związanym z wybranym krajem Unii Europejskiej oraz występ kabaretowy z motywem przewodnim „Jak nie my to kto”.
Po przedstawieniu przez piątkę finalistów części artystycznej Komisja udała się na naradę, a na scenie zaprezentowały się Koła, które nie zakwalifikowały się do II etapu zmagań. Po zakończeniu występów przyszedł czas na ogłoszeni wyników. Przewodnicząca Komisji konkursowej ogłaszając werdykt podkreśliła duże zaangażowanie w przygotowanie poszczególnych konkurencji jednak werdykt ustalono jednomyślne.
Laureatem I miejsca w VI Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich zostało Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Prusinowic zdobywając nagrodę w wysokości 5 000 zł.

II miejsce zajęło Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Cerekwi – nagroda 4 000 zł.

III miejsce zajęło Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Karłowic – nagroda 3 000 zł.

Wyróżnienia:

IV miejsce - Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Chróściny – nagroda    2 000 zł.

V miejsce - Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Chrzelic – nagroda         2 000 zł.

Pozostałe Koła uczestniczące w Turnieju otrzymały nagrody rzeczowe do wartości 1 000 zł ufundowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych oraz Partnerów projektu Fundację Ludzie, Środowisko, Ekologia oraz Izbę Rolniczą w Opolu. Kołami tymi były:

Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz gościom za udział, a Partnerom projektu za pomoc w jego realizacji i ufundowanie nagród.

Relację fotograficzną z przebiegu Turnieju znajdziecie Państwo TUTAJ

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym https://ksow.pl.

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © OZRIOS 2009-2016

CMS Web design - Tworzenie stron www